טל: 054-3322397

22/11/15

EMOM 10 minutes

2 סנאץ' מתלייה (האנג) אמצע הירך לא לרדת מתחת הברך

להתחיל ב50% ולעלות למקסימום ליום 

מיומנות:

5X5 סטריקט מתח עם משקל

WOD

complete 4 rounds for time

run 400 meter

thruster 35 kg 25 reps